Hvad er en standard lejekontrakt, og hvad bør den indeholde?

En standard lejekontrakt er en juridisk aftale mellem en udlejer og en lejer, der fastlægger vilkårene for leje af en ejendom. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger: Identifikation af parterne: Kontrakten skal indeholde navne og adresser på både lejer og udlejer.Read More