Smide lejer ud

Hvornår kan jeg smide min lejer ud?

  • Lejer ikke har betalt husleje eller andet, lejer har pligt til at betale i forbindelse med dit lejemålet, til det aftale tidspunkt. Udlejer kan dog kun ophæve aftalen pga. manglende betaling, hvis lejer har modtaget et skriftligt krav fra udlejeren om at betale, og lejer stadig ikke har gjort det, inden 14 dage efter lejer har modtaget det. Denne påmindelse kan udlejer sende til lejer efter lejers frist for at betale udløbet og det skal meget tydeligt fremgå, at lejeren risikerer at blive smidt ud af boligen, hvis ikke der betales inden den nye frists udløb. Udlejer kan opkræve lejer et gebyr på 273 kroner (2014) for at skulle give denne påmindelse.
  • Lejer bruger lejemålet til andet end det der er aftalt mellem udlejer og lejer, og det ikke stoppes efter advarsel fra udlejer.
  • Lejer nægter udlejer eller andre adgang til lejemålet i situationer, hvor I ifølge Lejeloven har ret til at få adgang.
  • Lejer flytter fra lejemålet uden at have aftalt det med udlejer.
  • Lejer ikke behandler lejemålet ordenligt og ikke stopper efter advarsel fra udlejer(dvs. hvis du misligholder boligen, så den påføres skader eller ødelægges).
  • Lejer, helt eller delivst overdrager lejemålet til en anden, uden at der er aftalt det med udlejer og lejer ikke stopper efter advarsel fra udlejer.