Feriepenge udbetaling

Hvornår får man udbetalt sine feriepenge?

Hvornår, du får dine feriepenge udbetalt, afhænger af, hvilken dato du har bestilt som den første feriedag og hvem, der skal udbetale dem til dig.

Det er en af disse 3, som udbetaler dine feriepenge:

  • Din arbejdsgiver – evt. en tidligere arbejdsgiver
  • En feriekasse
  • FerieKonto

Kilde: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt

Udbetaling af feriepenge afhænger af flere faktorer, herunder hvor du er ansat, og hvilken type feriepenge, der er tale om.

I Danmark er der to typer feriepenge: Optjente feriepenge og indefrosne feriepenge.

Optjente feriepenge udbetales normalt i forbindelse med ferieafholdelse og typisk senest den 31. december det følgende år, hvor ferien er afholdt. Hvis du ikke har holdt al din ferie ved udgangen af ferieåret, vil du i stedet få udbetalt dine optjente feriepenge.

Indefrosne feriepenge er en særlig ordning, hvor en del af din feriegodtgørelse bliver “indefrosset” og udbetalt på et senere tidspunkt. Indefrosne feriepenge er blevet indført for at understøtte dansk økonomi under COVID-19-pandemien. Udbetalingen af indefrosne feriepenge sker i 3 rater i henholdsvis 2021, 2022 og 2023. Hvis du vil vide mere om udbetalingen af indefrosne feriepenge, kan du tjekke din e-Boks eller kontakte din arbejdsgiver eller FerieKonto.

Hvor kan jeg se hvor meget jeg får i feriepenge?

Hvis du vil se, hvor meget feriepenge du har optjent, kan du logge ind på Borger.dk (https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt). Her kan se et overblik over dine feriepenge og faktisk også bestille dem.

Hvis du er funktionær, vil du typisk kunne se dine feriepenge på din lønseddel. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din arbejdsgiver eller HR-afdeling for at få mere information.